SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

BEZPEČNOSŤ DÁT

Veľkú pozornosť venujeme zaisteniu maximálnej bezpečnosti Vašich osobných údajov ako aj informácií, s ktorými v rámci našich služieb prichádzame do styku.

  1. Za dôverné sú považované akékoľvek informácie obsiahnuté v dotazníkoch, životopisoch, prekladaných textoch, atď.
  2. Zamestnanci agentúry Timea podpísali zmluvu o ochrane informácií dôvernej povahy a boli poučení o povinnosti mlčanlivosti o ochrane informácií dôvernej povahy a spracúvaní osobných údajov.
  3. Máme spoľahlivý zálohovací systém a dáta zálohujeme každý deň.
  4. Archivujeme všetky Vaše materiály, aby Vám boli v budúcnosti kedykoľvek k dispozícii.
  5. Kvalitný firewall a antivírový program NOD zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti nášho pripojenia na Internet.