SPROSTREDKOVATEĽSKÁ, PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA
au-pair pobyty práca v oblasti hotelových a reštauračných služieb preklady a korektúry poradenské služby účtovníctvo, mzdy a personalistika práca v ČR

ĽUDSKÉ ZDROJE

Najväčšími aktívami agentúry Timea sú ľudia. Preto do nášho tímu konzultantov, prekladateľov a účtovníkov patria ľudia inteligentní, spoľahliví, vysoko profesionálni, s výbornou znalosťou svojho odboru, a tiež skúsenosťami a znalosťami v danej problematike.

Zaručujeme, že konzultanti našej agentúry sú vždy ochotní vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám a poskytnúť Vám informácie, ktoré potrebujete. Naši prekladatelia prekladajú do svojho materského jazyka, t.j. slovenského jazyka, žili alebo pracovali v anglicky hovoriacej krajine, majú vysokoškolské vzdelanie, majú zodpovedajúcu kvalifikáciu a skúsenosti, dostávajú pri svojej práci spätnú väzbu.

Služby v rámci účtovníctva sú poskytované pracovníčkami s náležitým vzdelaním a dlhoročnou praxou, samozrejme, neustále sa vzdelávajúcimi vo svojom odbore.